FORMULARZ KONTAKTOWY Główna

Posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP

Informuję, że zgodnie z przyjętym Planem Pracy organów statutowych ZZPKM w RP na 2018r. w dniach 15-16 listopada 2018r. odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP.

Członkowie Zarządu Krajowego dokonali oceny wykonania przyjętych na siebie zadań w 2018r oraz złożyli informacje o sytuacji w zakładowych i międzyzakładowych organizacjach naszego Związku.

Zarząd Krajowy podjął uchwały w sprawie:
- delegatów ZZPKM w RP na zebrania sprawozdawczo-wyborcze do Zarządów Wojewódzkich Forum Związków Zawodowych w 2019r.,
- podniesienia składki członkowskiej do Forum Związków Zawodowych o 0,05 zł.

Zarząd Krajowy przyjął zasady opłacania składek na ubezpieczenie grupowe ochrony prawnej pracownika komunikacji miejskiej - ochrona prawna kierowcy oraz poinformował o podpisaniu umowy w grupą LOTOS dotyczącą zakupu paliwa na stacjach LOTOS przez członów ZZPKM w RP po promocyjnych cenach.

Przypominamy, że osoby zainteresowane wyżej wymienionym ubezpieczeniem DAS winny do dnia 30 listopada Br złożyć do Biura Związku Deklarację o przystąpieniu do umowy a planowany termin wejścia w życie wyżej wymienionego ubezpieczenia to 01 stycznia 2019r.

 

Stanisław Taube
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników
Komunikacji Miejskiej w RP

<< POWRÓT

Kontakt :

Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP

ul. Piotrkowska 17
90-406 Łódź

tel./fax. 42 632-52-92

mail: poczta@zzpkm.com.pl
www.zzpkm.com.pl

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS
Strony WWW Łódź