FORMULARZ KONTAKTOWY Główna

Posiedzenie Rady Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP

Informuję, że zgodnie z przyjętym Planem Pracy organów statutowych ZZPKM w RP na 2018r. w dniach 11-12 października 2018r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP.

Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad Prezydium Zarządu Krajowego pożegnało odchodzącą na emeryturę Przewodniczącą MOZ Wrocław Teresę Wyrzykowską, honorując jej długoletnią działalność związkową medalem XXV-lecia ZZPKM w RP.

Rada Krajowa ZZPKM w RP zgodnie z przyjętym Porządkiem Obrad podjęła następujące uchwały w sprawie:
- Preliminarza Przychodów i Kosztów ZZPKM w RP na 2019r.,
- Planu Pracy Organów Statutowych ZZPKM w RP na 2019r.,
- Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Przewodniczącego ZZPKM w RP oraz kompetencji Honorowego Przewodniczącego,
- zmian w § 9 ust. 8 Statutu ZZKM w RP.

Członkowie Rady Krajowej zostali poinformowani o propozycji firmy ubezpieczeniowej DAS w sprawie grupowej umowy ubezpieczenia ochrony prawnej pracownika komunikacji miejskiej - ochrona prawna kierowcy.
Ubezpieczenie to przewiduje ochronę prawną kierowców za składkę 12,00 zł miesięcznie i skierowane jest wyłącznie do członków naszego Związku.
Osoby zainteresowane wyżej wymienionym ubezpieczeniem winny do dnia 30 listopada Br złożyć do Biura Związku Deklarację o przystąpieniu do umowy.
Termin wejścia w życie ubezpieczenia DAS to 01 stycznia 2019r.

 

Stanisław Taube
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników
Komunikacji Miejskiej w RP

<< POWRÓT

Kontakt :

Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP

ul. Piotrkowska 17
90-406 Łódź

tel./fax. 42 632-52-92

mail: poczta@zzpkm.com.pl
www.zzpkm.com.pl

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS
Strony WWW Łódź