FORMULARZ KONTAKTOWY Główna

Posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP - wrzesień 2018

Informuję, że zgodnie z przyjętym Planem Pracy organów statutowych ZZPKM w RP na 2018r. w dniu 6 września Br. w Białce k/Parczewa odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP.

Posiedzenie Zarządu Krajowego było połączone z odbywającymi się w Białce zawodami wędkarskimi "o puchar Przewodniczącego ZZPK w RP".

Zarząd Krajowy podjął decyzję, że posiedzenie Rady Krajowej ZZPKM w RP odbędzie się w dniach 11-12 października 2018r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym WITYNG Sp. z o.o. w Mikorzynie.

Zarząd Krajowy przyjął projekty:
- Preliminarza Przychodów i Kosztów ZZPKM w RP na 2019r.,
- Planu Pracy organów statutowych ZZPKM w RP na 2019r. oraz
- regulaminu "Nadawania tytułu Honorowego Przewodniczącego ZZPKM w RP oraz kompetencje Honorowego Przewodniczącego",
które to projekty zostaną przedstawione Radzie Krajowej do uchwalenia.

W dalszej części obrad Przewodniczący Okręgów ZZPKM w RP przedstawili informację o sytuacji jaka panuje w zakładowych i międzyzakładowych organizacjach danego okręgu.

Zarząd Krajowy zapoznał się z propozycją firmy ubezpieczeniowej DASdotyczącej ubezpieczenia kierowców, członków ZZPKM od następstw wypadków komunikacyjnych.

 

Stanisław Taube
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników
Komunikacji Miejskiej w RP

<< POWRÓT

Kontakt :

Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP

ul. Piotrkowska 17
90-406 Łódź

tel./fax. 42 632-52-92

mail: poczta@zzpkm.com.pl
www.zzpkm.com.pl

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS
Strony WWW Łódź