FORMULARZ KONTAKTOWY Główna

Posiedzenie Branży Transportu Drogowego

Informuję, że zgodnie z przyjętym Planem Pracy na 2018r. w dniu 07 czerwca 2018r. w Łodzi odbyło się posiedzenie Branży Transportu Drogowego i Municypalnego Forum Związków Zawodowych.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele następujących central związkowych:

  • Niezależny Związek Zawodowy Kierowców,
  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych,
  • Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Autobusowej - Gdynia,
  • Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP.

W trakcie posiedzenia szczegółowo omówiono następujące tematy:

  • informacja o dokumentach przedstawionych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych z Poznania,
  • informacja dotycząca braku prac w Komisji Trójstronnej w Ministerstwie Infrastruktury,
  • projekt zmian w ustawie o czasie pracy kierowców ,
  • projekt zmian ustawy o kierujących pojazdami (ochrona kierowcy),
  • warunki sanitarne kierowców ,
  • rowery w pojazdach komunikacji miejskiej.

Członkowie branży pozytywnie ocenili proponowane zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców i ustawy o kierujących pojazdami gdzie uwzględniono wiele naszych propozycji.

Nadal nie ma jednoznacznej interpretacji przepisów dotyczących przewozów rowerów autobusami komunikacji miejskiej.
W tej sprawie nadal będziemy dążyć do wydania jednolitych przepisów, które uregulują tą sporną kwestię.

Podjęto decyzję, że Branża będzie występowała do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego o przeprowadzenie kontroli u tych przewoźników lokalnego transportu zbiorowego gdzie łamane są przepisy ustawy o czasie pracy kierowców.

 

Przewodniczący
Branży Transportu Drogowego i Municypalnego
Forum Związków Zawodowych
Stanisław Taube

<< POWRÓT

Kontakt :

Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP

ul. Piotrkowska 17
90-406 Łódź

tel./fax. 42 632-52-92

mail: poczta@zzpkm.com.pl
www.zzpkm.com.pl

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS
Strony WWW Łódź