FORMULARZ KONTAKTOWY Główna

Posiedzenie Zarządu Krajowego

Informuję, że zgodnie z przyjętym Planem Pracy organów statutowych ZZPKM w RP na 2018r. w dniu 07 czerwca Br. w Łodzi odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP.

W trakcie posiedzenia delegaci ZZPKM w RP poinformowali o obradach V Kongresu Forum Związków Zawodowych, który odbył się w dniach 14-15 maja w Warszawie.
Przewodniczącą Forum Związków Zawodowych została wybrana ponownie Drota Gardias a nasz Przewodniczący Stanisław Taube został członkiem Prezydium Zarządu Głównego.

Zarząd Krajowy przyjął wstępne założenia do Preliminarza Przychodów i Kosztów ZZPKM w RP na 2019r. oraz do Planu Pracy organów statutowych ZZPKM w RP na 2019r.
Oba te projekty zostaną przedstawione Radzie Krajowej do zatwierdzenia na jesiennym posiedzeniu w dniach 11-12 października Br, które ma się odbyć w ośrodku "WITYNG" w Mikorzynie.

Zarząd podjął decyzję, że tak jak w ostatnich dwóch latach kalendarze związkowe na 2019r. wykona drukarnia Lasertext z Łodzi. Ceny kalendarzy będą zbliżone do cen zeszłorocznych.

W dalszej części obrad Przewodniczący Okręgów ZZPKM w RP przedstawili informację o sytuacji jaka panuje w zakładowych i międzyzakładowych organizacjach danego okręgu.

Zarząd Krajowy podjął uchwałę o delegowaniu Kolegi Andrzeja Arndta jako drugiego naszego przedstawiciela do Branży Transportu Drogowego i Municypalnego Forum Związków Zawodowych.

 

Stanisław Taube
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników
Komunikacji Miejskiej w RP

<< POWRÓT

Kontakt :

Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP

ul. Piotrkowska 17
90-406 Łódź

tel./fax. 42 632-52-92

mail: poczta@zzpkm.com.pl
www.zzpkm.com.pl

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS
Strony WWW Łódź