FORMULARZ KONTAKTOWY Główna

Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZPKM w RP - wrzesień 2017

W dniach 07-08 września 2017r. zgodnie z przyjętym Planem Pracy naszego Związku, w Ośrodku Wypoczynku Świątecznego MPK Sp. z o.o. Wrocław w Sułowie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP.

Zarząd Krajowy podjął decyzję, że posiedzenie jesienne Rady Krajowej ZZPKM w RP odbędzie się w dniach 12-13 października 2017r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "WITYNG" w Mikorzynie.

Przyjęto projekt Preliminarza Przychodów i Kosztów ZZPKM w RP na 2018r. oraz do Planu Pracy organów ZZPKM w RP na 2018r., które to projekty będą przedstawione Radzie Krajowej do uchwalenia.

Po skonsultowaniu projektów:
- zmian w Statucie i Ordynacji Wyborczej ZZPKM w RP,
- projektu "Regulaminu Okręgów ZZPKM w RP" oraz
- projektu Ordynacji Wyborczej Okręgów ZZPKM w RP,
zostaną one skierowane do uchwalenia przez Radę Krajową.

Zarząd Krajowy podjął uchwałę o nadaniu medalu ZZPKM w RP Leszkowi Szymczakowi z Radomia./

W dalszej części posiedzenia omówiono aktualną sytuację w zakładowych i międzyzakładowych organizacjach naszego Związku.
Zarząd Krajowy podjął decyzję o dofinansowaniu z budżetu ZZPKM w RP posiedzeń Okręgów : Centralnego i Zachodniego.

Stanisław Taube
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników
Komunikacji Miejskiej w RP
<< POWRÓT

Kontakt :

Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP

ul. Piotrkowska 17
90-406 Łódź

tel./fax. 42 632-52-92

mail: poczta@zzpkm.com.pl
www.zzpkm.com.pl

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS
Strony WWW Łódź