FORMULARZ KONTAKTOWY Główna

Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZPKM w RP

W dniach 22-23 czerwca 2017r. zgodnie z przyjętym Planem Pracy naszego Związku, w Biurze Związku w Łodzi odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP.

Zarząd Krajowy przyjął wstępne założenia do Preliminarza Przychodów i Kosztów ZZPKM w RP na 2018r. oraz do Planu Pracy organów ZZPKM w RP na 2018r.

Podjęto decyzję, że jesienne posiedzenie Rady Krajowej ZZPKM w RP w dn. 12-13 października odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "WITYNG" w Mikorzynie k/Konina.

Zarząd Krajowy podjął uchwałę o nadaniu medali ZZPKM w RP zasłużonym działaczom ZOZ Legnica.

W dalszej części posiedzenia omówiono aktualną sytuację w zakładowych i międzyzakładowych organizacjach naszego Związku.
Z przekazanych informacji wynika, że w: MOZ Wrocław, ZOZ Jelenia Góra i ZOZ Tramwaje Szczecińskie zostały zakończone spory zbiorowe oraz podpisano stosowne porozumienia w sprawie podwyżek płac.
Nadal trwa spór zbiorowy w Tramwajach Elbląskich dotyczący podwyżek płac.

Zarząd Krajowy podjął decyzje w sprawie:

  • wydania kalendarzy związkowych na 2018r. w cenach jak w roku ubiegłym,
  • dofinansowaniu zawodów wędkarskich "o puchar ZZPKM w RP", które odbędą się w Sułowie w dniach 07-10 września 2017r.,
  • propozycji zmian w Statucie i Ordynacji Wyborczej ZZPKM w RP , które będą przedstawione Radzie Krajowej do uchwalenia.

Stanisław Taube
Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników
Komunikacji Miejskiej w RP

<< POWRÓT

Kontakt :

Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP

ul. Piotrkowska 17
90-406 Łódź

tel./fax. 42 632-52-92

mail: poczta@zzpkm.com.pl
www.zzpkm.com.pl

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS
Strony WWW Łódź